De kosten voor een individuele sessie zijn 30 euro voor een half uur, dit is de tijd dat ik muzikaal bezig ben.

U kunt natuurlijk ook samen met een aantal mensen muziek aanvragen. Dan wordt de muziek aangeboden in groepsverband, de kosten voor een half uur zijn dan 40 euro.


Soms is het mogelijk vergoeding te krijgen via de aan vullende verzekering, klik hier voor een overzicht.

Mogelijk dat u ook een vergoeding kan krijgen  via de gemeente. Dit gaat dan met een verwijzing van de huisarts. Een regiebehandelaar wordt er ook bij betrokken, het liefst van de school of het dagcentrum waar uw kind verblijft.

U kunt mij ook inhuren via het pgb als begeleiding. Muziek is dan een onderdeel van het totaal aanbod.