Door de combinatie van muziek en tastbare materialen worden verschillende zintuigen geprikkeld zoals het horen, voelen en zien. Plezierbeleving staat centraal, want hierdoor stel je je open en kun je ervaringen opdoen. Door het aanbieden van de juiste muziek, kan de cliĆ«nt worden gestimuleerd zich te uiten in klank en beweging. Non- verbale communicatie kan zo worden uitgelokt. 

De  inzet van  instrumenten is gevarieerd; denk hierbij aan trommels, verschillende snaarinstrumenten, accordeon , fluiten en klein instrumentarium. De instrumenten worden in de nabijheid aangeboden, zodat  zoveel mogelijk lichamelijk ervaringen kunnen worden opgedaan. Naast instrumenten wordt ook ander materiaal gebruikt om de zintuigen te stimuleren; denk hierbij aan het voelen van de wind en het gebruik van zand en water. De liedjes worden op het lichaam vertaald, denk hierbij aan het meebewegen met de armen, of het tappen van het ritme op de armen of benen.