Muziek spreekt mensen aan op een directe manier. Het hoeft  geen beroep te doen op de cognitieve vermogens, en dat is nou net de kracht van muziek. 

Bij mensen met alzheimer blijft het muzikale geheugen lang intact. Afhankelijk van het stadium waarin iemand verkeert, kan muziek een ingang zijn tot  andere delen van het geheugen. Op deze manier kan bv het praten ondersteund worden door het meezingen van eenvoudige teksten.

Uit onderzoek blijkt dat muziektherapie bij mensen met dementie kan zorgen voor minder probleemgedrag en meer welbevinden.

In elk stadium brengt muziek ontspanning en bevordert daarmee de kwaliteit van leven.

Hoe gaan we aan het werk
Als de cliënt aan kan geven wat zijn of haar muzikale interesse is, dan is dat het startpunt van waaruit gewerkt gaat worden. Afhankelijk van wat mensen kunnen, wordt een keuze gemaakt. Je kunt hierbij denken aan het samen zingen en spelen op een instrument.

Wanneer het zelf zingen niet meer gaat, dan wordt er voor cliënt gezongen en gespeeld, wat een prettige en ontspannen ervaring kan zijn. De instrumenten worden in de nabijheid aangeboden, zodat de trilling ervan gevoeld kan worden.

Het zingen van liedjes die een herinnering oproepen maakt blij, omdat het herkenning geeft. Ook al gaat het praten moeizaam, het meezingen blijkt vaak vanzelf te gaan.

Muziektherapie kan ook groepsgewijs worden aangeboden, waarbij de aandacht dan niet alleen op de muziek ligt, maar ook op de beleving ervan. Hierbij kan gedacht worden aan natuurelementen, zoals het voelen van de wind. 

Klik hier voor een videofragment over muziek en hersenreacties.

klik hier voor een fragment met als titel : Hoe brengt muziek het verleden dichterbij, door Prof. Dr. Erik Scherder

Hoe brengt muziektherapie het verleden dichterbij: klik hier